جشن نوروزبل

نوروزبل(بل، صورت دیگر ول به معنی شعله مهیب و آتش است) از آیین های باستانی در گیلان بود. در شب 15 مرداد (یک روز کم یا زیاد) هنگامی که سال تحویل می شد، نوروز ماه یعنی اولین ماه سال دیلمی آغاز می گردید و با این جشن گروه های مردم به استقبال  سال نو می رفتند. زمانی که محصولات از جمله غلات نیز می رسید، تعداد زیادی از مردم دور هم جمع می شدند، آتش بلندی بر می افروختند و شادمانی می کردند. به همین دلیل به آن "نوروزبل" می گفتند.