خانه جامع

این بنا در روستای بی بالان، دهستان بی‌بالان، بخش کلاچای شهرستان رودسر شناسایی شد. خانه توسط ابراهيم جامع در سال 1305 ساخته شد. بعد از او به پسرش غلامعلی و سپس به فرزند غلامعلی، ابراهیم به ارث رسید.

در همکف دو اتاق دارد که دسترسی به آنها از طریق ایوان امکان‌پذیر است. فضاهای همکف در خانه شامل دو اتاق که به آنها در گویش محلی "کوچه‌درین" و "گرم‌درین" می‌گویند و نیز ایوان می‌باشد. طبقه اول شامل یک اتاق که به آن در گویش محلی بالاخانه می‌گویند. تلار(ایوان در نمای اصلی طبقه اول) و پس تلار(ایوان در طرفین طبقه اول) است. از فضاهای همکف در فصول سرد و از فضاهای طبقه اول در فصول گرم سال استفاده می‌کردند.

پوشش سقف خانه، لت و دیوارهای آن زگالی است. اتاق گرم درین، محل اصلی زندگی اهل خانه و پخت و پز در پاییز و زمستان است. در این اتاق، خرک و کوره گلی، جهت خشک و دودی کردن برنج وجود دارد. کف تمام اتاق‌ها با حصير پوشيده می‌شد.

دسترسی به تلار از ایوان و بوسیله پله امکان‌پذیر است. اتاق کوچه درین به عنوان انباری استفاده می‌شده‌است.