خانه بهزادی

مجموعه مسکونی بهزادی، در روستای چلکاسر، واقع در دهستان دشتویل، بخش رحمت آباد و بلوکات، شهرستان رودبار شناسایی شده است.

صاحب بنا آقای معصوم خان بهزادی بود. خانه توسط وی و پدرش(سبحان) در سال 1315 ساخته شده که پس از فوق آقای سبحان بهزادی، خانه و محوطه اطراف آن به تنها پسرش معصوم بهزادی رسیده‌است. کشت گندم و دامداری، شیوه معیشت غالب خانواده بوده‌است.

 بنا در دو طبقه ساخته شده است. طقه همکف فضاهای نگهداری از ماکیان و دام را در بر می گیرد. ورود به ایوان توسط پلکان چوبی صورت میگیرد. از طریق ایوان می توان به دو اتاق این خانه که یکی محل اصلی اهل خانه و دیگری اتاق مهمان است، دسترسی داشت. فضای بام محل انبار علوفه، برخی از وسایل و مواد غذایی است. در بالای درٍ دو اتاق، دریچه هایی برای دسترسی به فضای زیر بام وجود دارد.