معرفی کوهپایه شرق

این حوزه، مناطق کوهپایه‌ای گیلان در حاشیه شرقی رودخانه سفیدرود را در بر می‌گیرد. عملیات اجرایی این حوزه، در مرداد ماه سال 1388 آغاز شد. از میان بناهای شناسایی شده در این حوزه، عملیات دوباره‌چینی مجموعه مسکونی رستمی، جامع و بهزادی به انجام رسید.

بناها در این حوزه عموما در راستای محور شرق به غرب یا با چرخش از شمال شرقی به جنوب غربی ساخته می شوند. که این به جهت حداکثر استفاده از آفتاب و کوران و محافظت بنا در مقابل کج باران ها و بادهای مزاحم زمستانی است. بناهای ساخته شده در مناطق کوهپایه‌ای در مقایسه با مناطق جلگه‌ای فضاهایی بسته هستند و حداکثر در دو طبقه ساخته می شوند. دیوارها در این منطقه زگالی و زگمه‌ای بوده و پوشش سقف عموما لت می‌باشد. بناهای جانبی شامل انبار برنج یا گندم، انبار کاه(کاهدان)، تنور نان، طویله و لانه مرغ است که بسته به وضع معیشت صاحب خانه در محوطه بناها ساخته می‌شدند.