بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 69

پنبه ریسه

بازدید : 116

پوخوم شقازه

بازدید : 75

آبخور

بازدید : 114

پول بیرون اَیه

بازدید : 108

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 111

عروسه گوله

بازدید : 112

کشتی گیله مردی

بازدید : 109

طناب کشی

بازدید : 117

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 72