بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 314

پنبه ریسه

بازدید : 367

پوخوم شقازه

بازدید : 310

آبخور

بازدید : 352

پول بیرون اَیه

بازدید : 351

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 371

عروسه گوله

بازدید : 364

کشتی گیله مردی

بازدید : 353

طناب کشی

بازدید : 348

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 296