بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 276

پنبه ریسه

بازدید : 328

پوخوم شقازه

بازدید : 275

آبخور

بازدید : 314

پول بیرون اَیه

بازدید : 309

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 338

عروسه گوله

بازدید : 321

کشتی گیله مردی

بازدید : 316

طناب کشی

بازدید : 319

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 266